Обов'язковий аудит
Аудиторські послуги
АУДИТ
Аудиторська перевірка включає в себе вивчення доказів, що підтверджують показники фінансової звітності Клієнта. Також у перевірку входить оцінка використаних на підприємстві принципів бухгалтерського обліку і виявлення істотних помилок, допущених при складанні звітності.

Результатом проведення аудиту є Звіт незалежного аудитора, в якому аудитор висловлює думку чи складена фінансова звітність достовірно в усіх суттєвих аспектах.
Замовити послугу
Зв'яжемося з вами найближчим часом
Огляд фінансової звітності
Передбачає перевірку показників фінансової звітності, але менш поглиблено, ніж це передбачено аудитом фінансової звітності. При огляді аудиторські процедури проводяться в основному через запити до персоналу та тестування. Водночас клієнт повинен надати доступ до всієї інформації (записів, документів тощо), що стосується предмету завдання.

Результатом проведення огляду є Звіт фахівця з огляду, в якому надається висновок, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвих викривлень.

У разі виявлення суттєвих відхилень аудитор може запропонувати змінити огляд на інший тип завдання або відмовитися від надання висновку чи від виконання завдання.
Податковий аудит
Це незалежна перевірка податкового обліку. Такий аудит проводять, щоб розуміти, чи правильно нараховуються та сплачуються податки на підприємстві, а також як можна оптимізувати існуючу систему оподаткування.

Податковий аудит є важливим інструментом, який забезпечує зниження податкових витрат, дозволяє підготуватися до обов'язкової податкової перевірки державних органів, мінімізувати податкові ризики й потенційні санкції за порушення податкового законодавства, тому має істотний вплив на загальний фінансовий стан підприємства.

Результатом проведення податкового аудиту є Звіт фахівця в якому описані виявлені порушення та відхилення норм податкового законодавства та рекомендації їх усунення.
Завдання з погоджених процедур
Метою завдання з виконання узгоджених процедур є здійснення аудитором процедур аудиторського характеру, які були узгоджені між аудитором, суб'єктом господарювання та будь-якою відповідною третьою особою, а також подання звіту про фактичні результати їх проведення.

Звіт про фактичні результати виконання погоджених процедур не містить думки аудитора стосовно цих результатів. Користувачі звіту самостійно оцінюють процедури, що були проведені аудитором, та їх результат, а також роблять особисті висновки за результатами його роботи.
Due Diligence
Команда фахівців здійснює аналітичний огляд, економічні та інші дослідження фінансової інформації. Наші рішення допоможуть оцінити реальний фінансовий стан та результати діяльності компанії, запобігти виникненню ризиків, які можуть погіршити фінансове становище компанії.
Замовити послугу
Зв'яжемося з вами найближчим часом