Аудит будівельних організацій проводиться з урахуванням загальних принципів, але безсумнівно, має свою специфіку, що визначається актуальністю даної тематики. Ефективна організація системи урахування витратами – проблема багатьох будівельних організацій. З огляду на це, діяльність будівельних організацій має бути прозорою, зростають вимоги до системи, які мають забезпечувати отримання оперативної та достовірної інформації до ухвалення відповідних рішень.
Будівельна галузь
БУДІВЕЛЬНА
Особливо гостру потребу у цій інформації відчувають суб'єкти, котрі фінансують капітальне будівництво, тобто інвестори. Саме тому аудит є досить необхідним для будівельних організацій, а отже повинен бути раціонально організованим.

Будівельний аудит - це комплексне дослідження вартості будівництва і аналіз параметрів ціноутворення на будь-якому етапі будівництва. Основним завданням будівельного аудиту є виявлення фактичної вартості будівельної продукції, послуг підрядної організації, ступеня якості виконаних будівельно-монтажних робіт на всіх фазах реалізації проекту будівництва, в рамках яких визначається інвестиційна вартість будівництва до умов експлуатації будівель і споруд з врахуванням мінімальних витрат. Тобто, будівельний аудит - контроль будівельних організацій на всіх етапах будівельного проекту.
Заявка на послугу
Зв'яжемося з вами найближчим часом