Ринкові відносини, що склалися в аграрному секторі, зумовили потребу побудови нових методів і форм управління та вдосконалення національної системи фінансово- економічного контролю. Для успішного функціонування аграрних підприємств в умовах конкурентного середовища, задоволення потреб споживачів економічною інформацією особливого розвитку набуває незалежний фінансовий контроль (аудит).
Аграрний сектор
АГРАРНИЙ
Особливість проведення аудиту сільськогосподарських підприємств відрізняється від інших характерною для сільського господарства сукупністю природних і галузевих чинників, які доцільно враховувати на всіх етапах перевірки. Тому потрібне вдосконалення методики та організації аудиту аграрних підприємств через виділення об'єктів, джерел інформації, методичних прийомів, що забезпечують комплексне дослідження господарських операцій у процесі аудиторської перевірки.
Заявка на послугу
Зв'яжемося з вами найближчим часом