Транспортна галузь України є важливою частиною розвитку продуктивних сил суспільства. Вона забезпечує процеси виробництва й обігу, транспортуючи товари до місця реалізації та споживання, а також надає послуги з пасажирських перевезень. Специфіка транспортних послуг впливає на організацію обліково- аналітичного процесу та обумовлює процес незалежної перевірки – аудиту.
Транспортна експедиція
ЕКСПЕДИЦІЯ
Аудит на транспортних підприємствах проводиться з метою встановлення законності, правильності та доцільності їх діяльності, виявлення правопорушень, встановлення винних осіб, надання пропозицій щодо усунення недоліків та розбіжностей з чинним законодавством.

Тому при проведенні такого роду незалежної перевірки доцільно у першу чергу проаналізувати правові аспекти документального оформлення і відображення в податковому та бухгалтерському обліку операцій з придбання й страхування транспортних засобів.
Аудитор повинен ретельно перевірити як ведеться облік операцій за наданням транспортних і транспортно-експедиторських послуг, заповнення первинних документів при їх наданні, а також особливості обліку при наданні міжнародних автотранспортних послуг.
Заявка на послугу
Зв'яжемося з вами найближчим часом